• banner

Cennik

uścisk dłoni

Wynagrodzenie za usługi Kancelarii ustalane jest indywidualnie w oparciu o następujące czynniki:

  • charakter sprawy,
  • nakład pracy i złożoność sprawy,
  • miejsce wykonywanej usługi.

 

Proponujemy następujące sposoby rozliczeń:

  • ryczałt – wynagrodzenie jest ustalone z góry, bez względu na nakład pracy,
  • stawka godzinowa – wynagrodzenie jest uzależnione od ilości przepracowanych godzin,
  • ryczałt oraz wynagrodzenie za sukces – stała część wynagrodzenia jest powiększona o umówioną kwotę wypłacaną tylko w przypadku uzyskania korzystnego rezultatu.

 

Wynagrodzenie za pojedynczą poradę prawną wynosi , w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, od 150 zł do 200 zł brutto. Wszystkie ceny objęte są podatkiem od towarów i usług (VAT) według stawki 23%. Płatności można dokonywać gotówką lub przelewem na konto bankowe Kancelarii.

 

Zapraszamy do kontaktu celem ustalenia szczegółów.